آخرین مطالب

سیاسی

15 درصد زمین‌های دولتی در حال واگذاری است

۱۵ درصد زمین‌های دولتی در حال واگذاری است

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: حدود ۱۵ درصد از زمین‌های دولتی در حال واگذاری به وزارت راه و شهرسازی است و هنوز مقاومت زیادی در میان دستگاه‌های اجرایی برای این اقدام وجود دارد.

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۶:۱۴

اقتصادی

فرهنگی


اتفاق روز

اتفاق روز