آخرین مطالب

بانک مرکزی اعلام کرد: کاهش قیمت خودرو، مسکن و طلا با افول انتظارات تورمی اقتصادی

بانک مرکزی اعلام کرد: کاهش قیمت خودرو، مسکن و طلا با افول انتظارات تورمی

  بزرگنمایی:

به گزارش اتفاق روز، اخیرا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، در فضای مجازی مطلبی را منتشر نموده که در آن آمده است: رشد42.4 درصدی یکساله پایه پولی یعنی 266 هزار میلیارد تومان چاپ پول ظرف یکسال 1401 و تداوم آن در بهار 1402 در دولت سیزدهم را بایستی خیلی جدی گرفت. در حال حاضر هزینه مربوط به بخشی از کاهش ضریب فزاینده را سیستم ناتراز بانکی، با پرداخت سپرده قانونی بیشتر، تحمل میکند و لذا، ناترازی بانکها بیشتر و ریسک آنها تشدید شده است و این روند در میان مدت قابل دوام نیست. در پایان سال 1401، از بین دو جزء نقدینگی یعنی پول و شبه پول، رشد پول همچنان زیاد است و نرخ رشد آن در ماه پایانی 1401 به 65٪ و لذا سهم پول از کل نقدینگی به رقم 25.7٪ رسیده است. به عنوان نکته پایانی، توجه جدی دولت و مجموعه حاکمیت را به چاره جویی فوری برای حل معضل مزمن ولی اخیراً شتاب گرفته ناترازی بانکها جلب میکنم.

بانک مرکزی در خصوص مطالب مذکور، توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه کرده است:

از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سالهای اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه پولی و هدف گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصد برای سال 1402 توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظهای کنترل نماید.

آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال 1400 به رقم 39.1 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ بطوریکه، رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سالهای 1399 و 1400 به ترتیب معادل 40.6 و 39.0 درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان میدهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال 1401 دارد.

همچنین بر اساس آخرین آمارهای موجود، رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان خردادماه 1402 به زیر 30 درصد کاهش یافته و به رقم 29 درصد رسیده است و انتظار میرود که تا پایان سال 1402 به ارقامی حدود 25 درصد (معادل رقم هدفگذاری شده) کاهش یابد. بنابراین در مجموع ملاحظه میشود که بانک مرکزی در دوره اخیر فعالیت خود توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم محسوب میشود، به نحو مناسبی مدیریت نماید.

اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی در زمینه کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد (بند «از چهل و نهمین صورتجلسه مورخ 03‏/10‏/1401 هیئت‌عامل بانک مرکزی) نقش مهمی در تحقق برنامه پولی و کنترل رشد نقدینگی در ماههای اخیر داشته است؛ لیکن این اقدامات با افزایش اضافه برداشت برخی از بانکها و موسسات اعتباری همراه گشته و موجبات افزایش پایه پولی از مسیر بدهی بانکها به بانک مرکزی را رقم زده است.

در این خصوص لازم به توضیح است، بخشی از افزایش اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی (بواسطه کسری ذخایر) بوده است. این بدین معنی است که در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی، به دلیل کسری ذخایر بانکهای ناتراز و عدم توانایی آنها در تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافته و از طرف دیگر، در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی افزایش مییابد.

لذا ملاحظه میشود که در نتیجه این عملیات حسابداری، داراییها و بدهیهای (دو سمت ترازنامه) بانک مرکزی افزایش یافته و بدون اینکه پول جدیدی به اقتصاد تزریق شده باشد، پایه پولی به واسطه ثبت حسابداری مذکور افزایش یافته است. ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب دستیابی به رشد نقدینگی هدف با استفاده از ابزارهای سیاستی و نظارتی خود از جمله عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت، تنظیم رابطه مالی بخش دولتی و بانک مرکزی و عملیات ارزی مورد پیگیری و اقدام قرار داده است. لذا در مجموع، طرح این مطلب که "پایین آمدن نرخ رشد نقدینگی در ماههای اخیر از طریق پرداخت سپرده قانونی بیشتر در میان مدت قابل دوام نیست"، صحیح نبوده و از روند اخیر کلهای پولی نمیتوان چنین موضوعی را نتیجهگیری کرد.

در خصوص تحولات رشد پول و سهم آن از نقدینگی لازم به توضیح است، در ماههای پایانی سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید.

علیایحال با توجه به شرایط موجود، دولت و بانک مرکزی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم، کاهش سیالیت نقدینگی و به طور کلی ثبات بخشی به اقتصاد مجموعه اقداماتی همچون اصلاح نرخ های سود، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی و برخورد جدی با بانکهای متخطی و ناسالم، عرضه ارز در صرافی ها و بانکها، عرضه سکه در بورس کالا، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما را دنبال نمودهاند.

در نتیجه این اقدامات سیاستی بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، ملاحظه میشود که در چند ماه اخیر ثبات در بازار ارز افزایش یافته و انتظارت تورمی به صورت قابل ملاحظهای کاهش یافته است. کاهش قیمت در برخی از بازارها نظیر خودرو، مسکن و طلا در چند هفته گذشته به خوبی نشان دهنده کاهش انتظارات تورمی آحاد اقتصادی جامعه میباشد.

در ضمن، همانطور که بارها در گزارشهای بانک مرکزی اشاره شده، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها میباشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.

در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاستهایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار خود قرار داده است. از جمله مهمترین این اقدامات میتوان به ابلاغ برنامه بازسازی و احیای بانک‏های ناتراز و پایش ماهانه عملکرد آن، الزام بانکها به ارائه وثایق کافی و معتبر به منظور توثیق در قبال اضافه‌برداشت، اعمال محدودیت در زمینه پرداخت تسهیلات جدید و ممنوعیت پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، ممنوعیت اعطا، تمدید و یا افزایش خط اعتباری برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای اضافه‌برداشت، ضرورت فروش اموال غیرمنقول و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی توسط بانک‌ها، ارائه لایحه حل و فصل و گزیر به دولت و پیگیری بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها و همچنین افزایش سرمایه آنها اشاره نمود.

 


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

آغاز عرضه «سایبرتراک» تسلا با قیمت پایه 60 هزار و 990 دلار

متخصصان به عامل اصلی میگرن و سردرد‌های شایع پی بردند

آغاز عرضه «سایبرتراک» تسلا با قیمت پایه 60 هزار و 990 دلار

اگر تامین مالی گنبد آهنین اسرائیل قطع شود رژیم صهیونیستی یک ساعت هم در مقابل مبارزان فلسطینی دوام نمی آورد

فرماندار رباط کریم: ضعف و فقدان مدیریت رفتاری باعث قتل 3 عضو یک خانواد شد

واقعا برای رسیدن به حس سیری 20 دقیقه زمان لازم است؟

مترو پرند افتتاح شد / انتظار 18 ساله مردم به سرآمد

پزشکان از زنگ‌ خطر جدیدی در حمله قلبی سخن می‌گویند

رئیس برکنارشده فدراسیون ناشنوایان: در محوطه هیچ «نری» پر نمی‌زد

افتتاح کانون فرهنگی هنری جوانان بسیج شهر پرند در فاز4

آئین تجلیل از رتبه های برتر کنکور 1402 در رباط کریم

توسعه فعالیت های فرهنگی و آموزشی از اولویت های مهم شهرداری پرند

نجات یک پسر جوان از اقدامی تلخ در پرند/ خودکشی نافرجام

فرماندار رباط کریم: اولین گام در ترویج فریضه زکات در جامعه فرهنگ‌سازی است

کتابخانه، مأمن اصلی ترویج کتابخوانی در مدارس است

بازدید مدیریت شهری از پروژه زمین های ورزشی روباز بوستان جنگی گلستان

تولید روزانه 315 هزار جفت کفش در بهارستان / کفش های بهارستان به کدام کشورها صادر می شود؟

پلمپ 60 واحد صنفی متخلف در بهارستان / املاکی ها رکورد پلمپ را شکستند

با ساخت و ساز های غیر مجاز در بستر رودخانه طبق قانون برخورد می شود

افتتاح پایگاه سلامت و اورژانس 115 همزمان با روز پرستار

269 کیلوگرم انواع مواد مخدر در غرب استان تهران کشف شد

هنرستان 12 کلاسه خیرساز در بهارستان به بهره‌برداری رسید

رئیس کل دادگستری استان کردستان تاکید کرد : لزوم ارائه گزارش اجرای برنامه عملیاتی سال 1402 قوه قضاییه توسط روسای دادگستری شهرستانها

معاون سازمان برنامه و بودجه:رشد 50 درصدی اعتبارات ایثارگران در سال 1402

سه کارگاه تولید و توزیع روغن موتور تقلبی در غرب استان تهران کشف و پلمپ شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد: اعطای زمین رایگان به خانوارهای تهرانی دارای چهار فرزند و بیشتر

استاندار تهران: 13 آبان روز انزجار از رژیم کودک‌کش صهیونیستی است

مسئله فلسطلین امروز مسئله اول جهان اسلام است

زمین خواران شهریار شبانه زمین‌گیر شدند

آزادی 150 زندانی جرائم غیرعمد در سفر آیت اله رئیسی به کردستان

کارگاه غیرمجاز تولید همبرگر دست ساز در ملارد تعطیل شد

اتفاق روز شماره 208

پایان گروگان گیری 30 هزار دلاری در رباط کریم

تقدیر اهالی 1800 خانوار عضو تعاونی لشکر 28 کردستان از رئیس کل دادگستری استان کردستان

ساکنان 260 محله کم‌برخوردار استان تهران بیمه رایگان سلامت شدند

2 هزار و 314 بیمار خاص رباط کریمی زیرپوشش بیمه سلامت هستند

استاندار تهران: صدای مردم شنیده می‌شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان خبر داد: شرکت 7 هزار و 100 زوج کردستانی در کارگاه‌های آموزشی قبل از ازدواج در سال جاری

اتفاق روز شماره 207

واگذاری سکان مدیریت شهری رباط کریم به دکتر حمیدرضا الهیاری

نکاتی چند در خصوص شناخت شهروندان با آسیب بینایی

اتفاق روز شماره 206

باغ وحش مصنوعی حیوانات آفریقایی در بندرعباس افتتاح شد

استاندار تهران: بندر خشک برای توسعه پاکدشت در دولت سیزدهم ایجاد می‌شود

عاملان ایجاد رعب و وحشت در شهرری دستگیر شدند

اعلام شماره حساب‌های هلال‌احمر برای کمک به زلزله‌زدگان افغانستان

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: درمان کودکان زیر هفت سال در بیمارستان‌های دولتی رایگان شد

رئیس کل دادگستری استان کردستان خبر داد : تشکیل مجمع خیرین در استان

فرمانده فراجا: سارقان به صورت هوشمند کنترل می‌شوند

به مناسبت هفته نیروی انتظامی؛ سارقان در کمین هستند/توصیه‌های پلیس برای حفاظت از تلفن همراه